Voorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van veertien kalenderdagen zonder opgaaf van reden de overeenkomst voor de aanschaf van producten via onze website te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien kalenderdagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de bestelde goederen ontvangt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Ana Alcazar by Tricia JONES GmbH, Isarwinkel 12, 81379 München, shop@a-n-a.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw verklaring betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóórdat de herroepingstermijn van veertien kalenderdagen is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien kalenderdagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.