Gegevensbescherming

Privacyverklaring


Bedankt voor uw interesse in onze online-shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder geven we gedetailleerde informatie over de omgang met uw gegevens.1. TOEGANG TOT GEGEVENS EN HOSTING


U kunt onze website bezoeken zonder dat u daarvoor persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt opgevraagd, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze dienstverlening te verbeteren. Dit is, na een belangenafweging, in het belang van de bescherming van onze overwegend rechtvaardige belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

Hostingdiensten door derden
Als onderdeel van de verwerking in onze opdracht voert een externe provider voor ons hosting- en websitepresentatiediensten aan. Dit is, na een belangenafweging, in het belang van de bescherming van onze overwegend rechtvaardige belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Alle gegevens die verzameld worden in het kader van het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de onlineshop, zoals hieronder beschreven, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats in het hier beschreven kader. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.2. DE VERZAMELING EN HET GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR DE VERWERKING VAN CONTRACTEN EN BIJ DE OPENING VAN EEN KLANTENREKENING


Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in verband met uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantenaccount opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, aangezien we in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor de contractverwerking, of voor de verwerking van uw contact of het openen van de klantrekening, en u de bestelling en/of de opening van de rekening niet kunt invullen of niet naar de contactpersoon kunt sturen zonder hun gegevens. Welke gegevens worden verzameld, kunt u in de verschillende invoerformulieren zien. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor het uitvoeren van contracten en het verwerken van uw vragen. Na volledige uitvoering van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke opslagtermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het wissen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan ofwel plaatsvinden via een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde functie in het klantaccount.3. Gegevensoverdracht


Voor de uitvoering van de overeenkomst geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van de betalingsdienstverlener die u in het bestelproces kiest, geven wij de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstverleners of aan de geselecteerde betaaldienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Gegevensoverdracht naar leveringsdienstverleners
Indien u ons hier tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk de toestemming hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer op basis hiervan door aan de geselecteerde leveringsdienstverlener, zodat deze met u voor de aankondiging van de aflevering of voor een afspraak contact kan opnemen.

De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar het hieronder vermelde contact of rechtstreeks naar de verlener van de verzenddienst op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de door u voor dit doel ter beschikking gestelde gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DHL Parcel Ltd.
NL Distributie
86225
Augsburg4. E-mailnieuwsbrief en reclame via de post


E-mailreclame met nieuwsbriefaanmelding
Als u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar het hieronder vermelde contact of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na herroeping zullen wij de door u voor dit doel ter beschikking gestelde e-mailadres wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. De nieuwsbrief wordt in het kader van een verwerking namens ons verzonden door een dienstverlener aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel hebben doorgeven. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Reclame via de post en uw recht van bezwaar
Wij behouden ons bovendien het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijv. om interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te versturen. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een reclamebenadering naar onze klanten, die zwaarder wegen dan onze belangen.5. Gebruik van gegevens voor betalingsverwerking


Identiteit- en kredietwaardigheidscontrole bij de keuze voor Klarna-betalingsdiensten
Als u kiest voor de betaaldiensten van Klarna, vragen we uw toestemming om de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna door te geven. In Duitsland kunnen de in de gegevensbeschermingsverklaring van Klarna vermelde kredietbeoordelaars worden gebruikt voor de beoordeling van de identiteit en het krediet. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling voor een evenwichtige beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactgegevens. Hierdoor kunnen wij u mogelijk niet langer bepaalde betaalmogelijkheden bieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens ook op elk moment intrekken.6. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge


De Trusted Shops Trustbadge is op deze website opgenomen om ons Trusted Shops-keurmerk en de verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops-producten na een bestelling aan te bieden aan kopers. Dit is in het belang van de bescherming van onze, na een belangenafweging, overwegend rechtvaardige belangen bij een optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Bij het oproepen van de Trust Badge slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat bijv. uw IP-adres, de datum en tijd van het gesprek, het overgedragen datavolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven. Verdere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken nadat u een bestelling heeft geplaatst of als u zich al voor het gebruik van de producten heeft geregistreerd. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.7. Cookies en webanalyse


Om een bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoeksdoeleinden, gebruiken wij op diverse pagina's zogenaamde cookies. Dit is, na een belangenafweging, in het belang van de bescherming van onze overwegend rechtvaardige belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden op het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en zorgen ervoor dat wij of onze partnerondernemingen uw browser bij een volgend bezoek herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag ziet u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en telkens afzonderlijk kunt beslissen over de acceptatie ervan. U kunt cookies ook  voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten. Elke browser is anders in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Bij niet-acceptatie van cookies kan de functionaliteit van onze site beperkt zijn.

Deze website maakt ook gebruik van de zogenaamde DoubleClick-cookie in het kader van de Google Analytics-toepassing (zie hieronder), waarmee uw browser wordt herkend wanneer u andere websites bezoekt. Dit is in het belang van de bescherming van onze, na een belangenafweging, overwegend rechtvaardige belangen bij een optimale marketing van ons aanbod. De door het Cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij ingekort door de IP-anonimisering op deze website te activeren voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere aan het website-gebruik gerelateerde diensten aan te bieden. Dit is in het belang van de bescherming van onze, na een belangenafweging, overwegend rechtvaardige belangen bij een optimale marketing van ons aanbod. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit door de wet is toegestaan of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Google Double Click is een dienst van Google LLC. (www.google.de).
Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier bekeken worden. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt de DoubleClick-cookie uitschakelen door op deze link te klikken. Daarnaast kunt u zich informeren over het instellen van cookies bij de Digital Advertising Alliance en de relevante instellingen opgeven. U kunt tenslotte uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en telkens afzonderlijk kunt beslissen om deze te accepteren. U kunt cookies ook voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten. Bij niet-acceptatie van cookies kan de functionaliteit van onze site beperkt zijn.a) Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Voor website-analyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de). Dit is, na een belangenafweging, in het belang van de bescherming van onze overwegend rechtvaardige belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden, zoals cookies, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij door de IP-anonimisering op deze website te activeren voordat het wordt verzonden  ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser door middel van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier bekeken worden. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Als alternatief voor de browserplugin, kunt u klikken op deze link om toekomstige verzameling door Google Analytics op deze website te voorkomen. Een opt-out-cookie wordt opgeslagen op uw eindapparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.b) Gebruik en toepassing van Bing Ads Tracking

Deze website maakt gebruik van Bing Ads, een programma van Microsoft Corporation ("Microsoft", Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Er wordt een cookie op uw computer geplaatst wanneer u onze website via Bing of Yahoo bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie over het gebruik van onze website, d.w.z. de pagina's die u hebt bezocht, 180 dagen lang door Bing Ads opgeslagen en vervolgens verwijderd. Wij herkennen op deze manier dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorverwezen of een eerder gedefinieerde doelpagina (conversiepagina) heeft bereikt. We zien alleen het totaal aantal gebruikers die op een Bing-advertentie hebben geklikt en vervolgens naar de conversiepagina zijn omgeleid. Er worden geen persoonsgegevens over de identiteit van de gebruiker meegedeeld. Als u niet wilt deelnemen aan het traceerproces, kunt u ook de daarvoor benodigde instelling van een cookie weigeren - bijvoorbeeld met behulp van een browserinstelling die de automatische instelling van cookies over het algemeen deactiveert. Ga voor meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die bij Microsoft Bing worden gebruikt naar de website van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.c) Gebruik en toepassing van Facebook Pixel

Ons onlineaanbod maakt gebruik van zogenaamde "Facebook-pixels" van het sociale Facebook-netwerk, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten, of, als u in de EU bent gevestigd, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons aanbod als doelgroep voor de presentatie van advertenties, de zogenaamde "Facebook-advertenties", bepalen. Daarom gebruiken we de Facebook-pixel om de Facebook-advertenties die we plaatsen alleen weer te geven aan Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in onze website. Dit betekent dat we er met behulp van de Facebook-pixel voor willen zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van de gebruikers en niet vervelend zijn. Met behulp van de Facebook Pixels kunnen wij verder de efficiëntie van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden nagaan, omdat wij kunnen zien en beoordelen of gebruikers naar onze website zijn geleid nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt.


De Facebook Pixel wordt bij een bezoek aan onze website direct door Facebook geïntegreerd en kan op uw apparaat een zgn. cookie, d.w.z. een klein bestand, opslaan. Als u zich aansluitend bij Facebook aanmeldt of in een reeds aangemelde toestand Facebook bezoekt, wordt het bezoek aan ons aanbod in uw profiel vastgelegd. De gegevens die over u worden verzameld zijn voor ons anoniem, dus het geeft ons geen informatie over de identiteit van de gebruiker. Facebook slaat de gegevens echter op en verwerkt deze, zodat het mogelijk is de gegevens in verband te brengen met het betreffende gebruikersprofiel. Facebook verwerkt de gegevens in overeenstemming met het privacybeleid voor gegevensgebruik van Facebook. Daarom vindt u in de gegevensgebruikrichtlijn van Facebook meer informatie over hoe de remarketing-pixels functioneren en hoe Facebook-advertenties in het algemeen worden weergegeven: https://www.facebook.com/policy.php.


U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens door de Facebook-pixels en het gebruik van uw gegevens om  Facebook Ads weer te geven. Hiervoor kunt u de door Facebook voorziene pagina oproepen en daar de instructies over de instellingen voor op gebruik gebaseerde reclame (toegankelijk na het inloggen) volgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of bezwaar via de VS-pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/ maken. De instellingen zijn platform-onafhankelijk, d.w.z. ze worden overgenomen en toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.


d) Gebruik van Econda

Voor het op behoeften gebaseerde ontwerp en optimalisatie van deze website worden geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen door oplossingen en technologieën van econda GmbH, en worden gebruiksprofielen gemaakt op basis van deze gegevens met behulp van pseudoniemen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt, waarmee een internetbrowser kan worden herkend. Gebruiksprofielen worden echter niet samengevoegd met gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker. Met name worden IP-adressen direct na ontvangst onherkenbaar gemaakt, wat betekent dat het niet mogelijk is om gebruiksprofielen aan IP-adressen toe te wijzen. De analyse van gebruikersgedrag is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Bezoekers van deze website kunnen hier op elk moment voor de toekomst bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en -opslag (klik hier). Het bezwaar is alleen van toepassing op het apparaat en de webbrowser waarop het is ingesteld. Herhaal dit proces indien nodig op alle apparaten. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden vragen opnieuw naar econda verzonden.8. Reclame via marketingnetwerken


a) Google AdWords Remarketing
Via Google Adwords adverteren wij deze website in de Google zoekresultaten en op websites van derden. Daartoe wordt bij uw bezoek aan onze website de zogenaamde remarketingcookie van Google ingesteld, die automatisch op interesse gebaseerde gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudoniem-cookie-ID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht. Dit is in het belang van de bescherming van onze, na een belangenafweging, overwegend rechtvaardige belangen bij een optimale marketing van ons aanbod.

Extra verwerking vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat uw web- en app-bladergeschiedenis aan uw Google-account wordt gekoppeld en de informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties die u op het web ziet te personaliseren. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics om doelgroeplijsten voor cross-device-remarketing op te stellen en te definiëren. Google koppelt daarvoor tijdelijk uw persoonsgegevens aan Google Analytics gegevens om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing is een dienst van Google LLC (www.google.de). Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier bekeken worden. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt de remarketingcookie uitschakelen door op deze link te klikken. Daarnaast kunt u zich informeren over het instellen van cookies bij de Digital Advertising Alliance en de relevante instellingen opgeven.


b) Criteo Remarketing
Op deze website wordt informatie over het surfgedrag van bezoekers van de website voor marketingdoeleinden anoniem verzameld en opgeslagen door de technologieën van Criteo GmbH. Hiervoor worden cookies gebruikt (zie onder paragraaf 4). Criteo gebruikt een algoritme om surfgedrag te analyseren en kan vervolgens gepersonaliseerde advertentiebanners of advertenties op andere websites (zogenaamde publishers) tonen. De verzamelde gegevens mogen in geen geval worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om het aanbod te verbeteren. Ieder ander gebruik of openbaarmaking aan derden gebeurt niet.

U kunt zich verzetten tegen de anonieme analyse van uw surfgedrag op deze pagina door te klikken op deze link https://www.criteo.com/de/privacy/ .

Als u zich hebt afgemeld (opt-out cookie) en opnieuw gepersonaliseerde Criteo-banners wilt zien, klik dan hier https://www.criteo.com/de/privacy/.

Bekijk het privacybeleid van Criteo voor meer informatie over de technologie van Criteo  https://www.criteo.com/de/privacy/.9. Versturen van evaluatieherinneringen per e-mail


Evaluatieherinnering door Trusted Shops
Als u ons tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven, sturen wij uw e-mailadres naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een rappel sturen. Deze toestemming kan op ieder gewenst moment door een bericht aan de hieronder beschreven contactoptie of direct tegenover Trusted Shops herroepen worden.10. Contactmogelijkheden en uw rechten


U hebt recht op gratis inzage in uw door ons opgeslagen persoonsgegevens en, indien van toepassing, recht op rectificatie, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of verwijdering van deze gegevens. Indien u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, inzage, rectificatie, blokkeren of verwijderen van gegevens, voor het intrekken van gegeven toestemmingen of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de  contactgegevens die in ons impressum zijn vermeld.

Bovendien hebt u het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.********************************************************************
Bezwaarrecht

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die overheersen binnen het kader van een belangenafweging, kunt u zich met ingang van de toekomst tegen deze verwerking verzetten. Indien de gegevens worden verwerkt voor directmarketing-doeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit geldt niet indien de verwerking bestemd is voor direct-marketingdoeleinden. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder voor dit doel verwerkt.